{}

V.I.P. klientům nabízíme komplexní podporu jejich aktivit. Výhradně, dlouhodobě, profesionálně, s plným servisem. Využijte  asistenční služby pro ředitele, náměstky, senátory, poslance, ale i živnostníky. 

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Nastavíme procesy v týmu, systém kontroly, účetní postupy, výkazovou agendu. Jsme připraveni zastupovat Váš projekt před úřady. Řiďte své projekty strategicky.

MONITORING, TESTOVÁNÍ

Budeme sledovat Vaše zájmy – legislativu, nemovitosti, konkurenci. Zrealizujeme kvalitativní testy a  otestujeme Vaše zařízení.

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Budeme vysvětlovat za Vás. Zpracujeme korespondenci, připravíme podklady, zastoupíme Vás před kontrolními orgány. Nemusíte vědět všechno. Máte na to nás.

DOTAČNÍ POLITIKA

Jak? Co? Kde? S kým? Za kolik? Každý projektový záměr přináší spoustu otázek. Vy máte otázky, my známe odpovědi. A když budete rozhodnutí, doporučíme Vám ověřené zpracovatele.

školení

Realizujeme řadu školení pro veřejný, neziskový a soukromý sektor.

Asistenčné služby

V.I.P. klientom ponúkame komplexnú podporu ich aktivít. Výhradne dlhodobé, profesionálne, s celkovým servisom.

Riadenie projektov

Nastavíme Vám procesy v tíme, systém kontroly, účtovné postupy, výkazovú agendu. Sme pripravení zastupovať Váš projekt na úradoch. Riaďte svoje projekty strategicky.

Verejná správa

Budeme vysvetľovať za Vás. Spracujeme korešpondenciu, pripravíme podklady, zastúpime Vás pred kontrolnými orgánmi. Nemusíte vedieť všetko. Máte na to nás.

DOTAČNÁ POLITIKA

Ako? Čo? Kde? S kým? Za koľko? Každý projektový zámer prináša veľa otázok. Vy máte otázky, my vieme odpovede. A keď budete rozhodnutí, odporučíme Vám overených spracovateľov.

Assistance services

We offer complex support for our VIP clients and their activities. Exclusive, long-term, professional and complete services.

Project management

We will set team processes, system of control, accounting methods and statements agenda. We can represent your project in communication with authorities. Manage your projects strategically.

Public administration

We will do the explaining for you. We’ll manage correspondence, prepare supporting material, represent you in communication with inspection authorities. You don‘t have to know everything. That’s what we’re here for.

Subsidy policy

How? What? Where? Who with? For how much? Every project plan means a lot of questions. You ask question, we know the answers. And when you take your decision, we will recommend a reliable project execution agent.

Assistance-Leistungen

V.I.P.-Kunden bieten wir umfassende Unterstützung für ihre Aktivitäten. Exklusiv, langfristig, professionell, mit vollem Service

Projektverwaltung

Teamprozesse, Systemsteuerung, Buchhaltung, Agenda. Wir sind bereit Ihr Projekt bei Behörden zu vertreten. Verwalten Sie Ihre Projekte strategisch.

ÖFFENTLICHE VERWALTUNG

Wir werden für Sie alles klären, die Korrespondenz und Unterlagen vorbereiten, wir vertreten Sie bei Aufsichtsbehörden. Sie müssen nicht alles wissen, dafür sind wir da.

SUBVENTIONSPOLITIK

Wie? Was? Wo? Mit wem? Für wieviel? Jedes Projektvorhaben bringt viele Fragen mit sich. Sie haben Fragen, wir kennen die Antworten. Und wenn Sie sich entscheiden, empfehlen wir Ihnen bewährte Bearbeiter.

услуги по оказанию помощи

Мы предлагаем своим VIP клиентам комплексную поддержку их деятельности. Исключительно, долгосрочно, профессионально, с полным обслуживанием.

Управление проектами

Мы наладим процесс работы в команде, систему управления, бухгалтерского учета, отчетность и делопроизводство. Мы готовы представлять Ваш проект перед государственными учреждениями. Управляйте своими проектами стратегически.

Общественное управление

Мы будем объяснять за Вас. Мы обработаем корреспонденцию, подготовим документы, будем представлять Вас перед проверяющими органами. Вам необязательно знать всё. Доверьте это нам.

Дотационная политика

Как? Что? Где? С кем? За сколько? Каждый проектный замысел вызывает множество вопросов. У Вас есть вопросы, у нас – ответы на них. Как только Вы примете решение, мы рекомендуем Вам проверенных составителей.

QUẢN LÝ CÔNG CỘNG

Chúng tôi sẽ giải thích thay cho các bạn. Chúng tôi sử lý thư, chuẩn bị tài liệu, thay mặt các bạn trước các cơ quan kiểm tra. Các
bạn không phải lo lắng cho tất cả. Việc đó đã có chúng tôi.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Với khách hàng V.I.P chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ toàn bộ hoạt động của họ. Độc quyền, lâu dài, chuyên nghiệp, với đầy đủ dịch vụ. Chúng tôi thực hiện giám sát các hoạt động, môi trường cạnh tranh, thử nghiệm. Chúng tôi thành lập các tập đoàn kinh doanh, chúng tôi thực hiện và đàm phán trụ sở và cơ sở vận hành, chúng tôi chọn đối tượng phù hợp cho các cơ sở vận hành.

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chúng tôi sẽ thiết lập các quy trình trong nhóm, hệ thống kiểm soát, thủ tục kế toán, chương trình nghị sự. Chúng tôi sẵn sàng đại diện cho dự án của bạn trước các cơ quan chức năng. Quản lý dự án của bạn một cách chiến lược.